www.eprace.edu.pl » dokumenty-elektroniczne

Dokumenty elektroniczne jako nowa forma udostępniania tekstu

Autor:

Jarosław Misiak

Kontakt:

do wiadomości redakcji

Typ pracy:

Referat

Promotor:

dr Antoni Krawczyk

Recenzent:Uczelnia:

UMCS

Kierunek:

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Data powstania:

2006-10-30

Data zamieszczenia na portalu:

2012-05-16 19:37:46

Opis pracy:

Omówienie problemów związanych z obiegiem książki elektronicznej - zarówno możliwości i perspektyw, jak też zagrożeń związanych z tym zjawiskiem.
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.