www.eprace.edu.pl » dokumenty-elektroniczne » spis treści

Dokumenty elektroniczne jako nowa forma udostępniania tekstu1. Dokumenty elektroniczne jako nowa forma udostępniania tekstu. Szanse i zagrożenia niekontrolowanego obiegu książki elektronicznej.

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.